Pensioen

Een pensioenregeling afdoen als slechts een gangbare secundaire arbeidsvoorwaarde is, mede kijkend naar de hoge lasten, onterecht. Mits er vrijheid bestaat bij het vormgeven, zegt een pensioenregeling veel over een bedrijf. De pensioenregeling moet gezien worden als een belangrijk verlengstuk van het te voeren arbeidsvoorwaardenbeleid.

Betaalbaar maatwerk

Een goede pensioenregeling is waardevol. De kosten van pensioenadvies vormen vaak een drempel om de pensioenregeling te op te zetten of te moderniseren. Om aan dit bezwaar tegemoet te komen is onze dienstverlening modulair opgebouwd. Door onze jarenlange ervaring zijn wij goed in staat in te schatten hoeveel uur we gemiddeld met een vraagstuk bezig zullen zijn. Hierdoor kunnen wij vaste prijsafspraken maken. Geen open einde waar bij ieder telefoontje direct de teller gaat lopen maar een vast en scherp tarief. Daar word je als ondernemer wijzer van.