Management op gebied van bedrijfscontinuïteit is het geheel aan activiteiten dat erop gericht is de continuïteit van je onderneming te waarborgen.

De continuïteit wordt gewaarborgd door een samenhangend stelsel van maatregelen. Deze maatregelen richten zich op het voorkomen en herstellen van de gevolgen na een calamiteit, met als doel de bedrijfsschade te beperken. Dit begint met het in kaart brengen van de risico’s en de mogelijke gevolgen van gebeurtenissen. Pas dan kun je bepalen hoe je deze risico’s of de gevolgen ervan kunt beperken.

Dat betekent zeker weer (meer) verzekeringen?

Nee dat is niet de enige oplossingen. Er kunnen risico’s zijn die je best zelf kunt lopen of wilt dragen. Er kunnen ook risico’s zijn dit met organisatorische of preventiemaatregelen zijn te beheersen. Voor risico’s die te groot zijn om zelf te dragen kan een verzekering op maat een passende oplossing zijn.

Laat onze adviseurs je helpen met het risicomanagement van je onderneming.