Zonder enige twijfel ben je als ondernemer de dragende kracht van het bedrijf. Bij ziekte voor langere tijd de bedrijfsvoering aan een ander moeten overlaten, als dit al tot de mogelijkheden behoort, kan de continuïteit van je onderneming in gevaar brengen. Dit nog los van je eigen inkomenspositie, die hiermee ernstig in gevaar komt. In een situatie zoals geschetst is dit het laatste waar je op zit te wachten. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is dit op te lossen.

Welke verzekering is voor mij geschikt?

Geen ondernemer is gelijk. Een adviestraject voor een AOV begint daarom altijd met een grondige inventarisatie. Daarbij wordt onder andere onderzocht welk financieel risico zelf te dragen is en welk risico door een verzekering moet worden afgedekt. Als jouw adviseur vervolgens een analyse heeft gemaakt van alle gegevens kan hij je van een passend advies voorzien. Daarmee is het traject echter nog lang niet afgerond. Ook bij het maken van keuzes over bijvoorbeeld de verzekeringsvorm en het eigen risico staat de adviseur voor je klaar. Ook begeleidt hij het gehele acceptatieproces en zorgt hij ervoor dat je verzekering na het afsluiten onderhouden wordt.

Wacht daarom niet en zet ons aan het werk.