Voor het melden van een schade kun je rechtstreeks met onze medewerkers van het team schade bellen.

Telefoon: 0297 - 384 989

Is je personenauto WA of beperkt casco verzekerd? En is je auto aangereden door een schuldige tegenpartij? Klik hier voor de voorwaarden om vanaf 1 juli 2021 gebruik te maken van de ‘Directe Schade Afhandeling’.

Of klik hier voor onze digitale schadeaangifteformulieren