Westeinder Adviesgroep en privacy

Hieronder vind je een privacy verklaring voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens op onze website. Uiteraard verwerken wij veel meer persoonsgegevens. Op onze speciale privacy pagina vindt je alle informatie over persoonsgegevens en hoe wij hier mee omgaan. Klik hier

Privacy verklaring Website

De Westeinder Adviesgroep vindt het belangrijk dat de persoonsgegevens van klanten en bezoekers van deze website goed beschermd zijn. Wij houden ons dan ook aan de geldende regels over bescherming van persoonsgegevens (AVG) en zorgen ervoor dat je persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd. De verwerking van je persoonsgegevens is aangemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens in Den Haag.

Welke informatie verzamelen wij via deze site en hoe wordt dit verwerkt?

Als je onze site bezoekt worden er automatisch gebruiksgegevens verzameld. Deze informatie wordt verzameld met behulp van ‘Cookies’ en ‘Web Beacons’. Zie ons cookie beleid. De genoemde gegevens zijn geen persoonsgegevens en kunnen we dus niet tot een individu herleiden. We doen dit bijvoorbeeld om vast te stellen hoe onze site gebruikt wordt en voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. We geven de verzamelde gegevens niet aan anderen.

Wanneer en waarvoor verwerken wij je persoonsgegevens en andere gegevens?

Bij ons advies of andere diensten voor een financieel product of dienst, vragen wij om je persoonsgegevens en andere gegevens. Als je jouw gegevens achterlaat op onze website, stem je in met het gebruik van deze gegevens. Je (persoons) gegevens gebruiken we voor:

  • het maken van een advies
  • het behandelen van je aanvraag
  • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor financiële producten en diensten.

Als dat nodig is voor de uitvoering van onze diensten, kunnen we je gegevens aan anderen geven, zoals verzekeringsmaatschappijen, als je een offerte bij ons aanvraagt of een verzekering bij ons afsluit. Daarnaast kunnen we, als dat nodig is, je gegevens gebruiken voor activiteiten ter ondersteuning van een goede en betrouwbare bedrijfsvoering, zoals bij (fraude) preventie, statistische analyses, om je te informeren over andere producten of diensten en als de wet of andere (overheids) regels dat bepalen.

Inzage, correctie en wijziging persoonlijke gegevens

Je mag ons vragen welke gegevens wij over jou verwerken. Wij geven je na uw verzoek binnen 4 weken een overzicht van je gegevens. Als je vindt dat uw persoonsgegevens onjuist of niet volledig zijn, mag je ons verzoeken de betreffende persoonsgegevens te verbeteren, te verwijderen of aan te vullen. Dit geldt ook als de gegevens voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor ze verzameld zijn of op een andere manier in strijd zijn met een wet. Als je een overzicht wilt of je gegevens wilt aanpassen, kun je contact met ons opnemen.

Wijzigingen

Westeinder Adviesgroep mag deze privacyverklaring op elk moment wijzigen. De meest actuele versie vind je altijd op deze site. Vragen over het privacybeleid van de Westeinder Adviesgroep Heb je vragen over het verwerken van je persoonsgegevens of over de werkwijze van de Westeinder Adviesgroep op het gebied van privacy, neem dan Contact met ons op.

Terug naar Home