Even een gewetensvraag: ben jij inhoudelijk op de hoogte van alle ins en outs van je pensioenregeling? 

De praktijk wijst uit dat maar weinig mensen deze vraag volmondig met JA kunnen beantwoorden. Mocht jij wel tot de groep behoren die zijn pensioen tot in de puntjes geregeld heeft, dan vorm je dus een uitzondering.

De pensioen-materie wordt doorgaans als erg lastig ervaren. Dit leidt tot een vorm van desinteresse waar met name jongeren last van hebben. In de noodzakelijke herziening van ons pensioenstelsel zit mede hierdoor geen schot. Voeg hierbij het gegeven dat het voornamelijk ouderen zijn die het huidige stelsel overeind willen houden en je hebt een uiterst complex vraagstuk te pakken.

Zeker is:

  • dat we met zijn allen langer (vitaal) leven
  • dat er de komende jaren een toenemende onbalans gaat ontstaan tussen het aantal werkenden en gepensioneerden
  • dat de rente en te maken rendement al langere tijd laag zijn en het niet te verwachten valt dat deze op de middellange termijn hoger gaan worden
  • dat de geldende regels van het moeten aanhouden van genoeg reserves behoudend zijn

Ondanks het bovenstaande wordt, onder andere door de vakbonden, opgeroepen om:

  • de pensioenleeftijd terug te brengen naar 66 jaar
  • de mensen met een slijtend beroep nog eerder met pensioen te laten gaan
  • het pensioen te blijven garanderen en te indexeren

Zaken waar vooral ouderen van gaan profiteren. Zij zijn het immers die op basis van het oude 'gunstige' stelsel nog de meeste pensioenrechten hebben opgebouwd.

 

Pensioen en solidariteit met de jonge generatie

Maar hoe zit het met de solidariteit? Verlangen wij niet te veel van deze groep? Creëren we hiermee met elkaar niet een verloren generatie en mag je in dit vraagstuk juist van ouderen niet meer solidariteit verwachten? Het belang voor jongeren om in actie komen is groot. Vroeger had je bij genoeg dienstjaren nog zicht op een ouderdomspensioen van 70% van minimaal je gemiddeld verdiende bruto jaarloon. Onderzoek wijst echter uit dat starters op de arbeidsmarkt het zullen moeten doen met 50%. Vervolgens zullen zij dit lagere pensioen nog veel later ontvangen ook. Kortom, vaststaat dat het stelsel zijn langste tijd heeft gehad en dat herziening onvermijdelijk is. Maar laten we in de zoektocht naar oplossingen meer rekening houden met de jonge generatie. 

Zoals zoveel ouders, adviseer ik mijn twee werkende dochters, zoals een goede vader betaamt, te sparen voor later. Dan zou het toch raar zijn als ik tegelijkertijd als vertegenwoordiger van de 'oudere' generatie ten kosten van hen blijf vasthouden aan mijn, vanaf de jaren negentig opgebouwde, gegarandeerde pensioenrechten.

Nu er alleen nog voor zorgen dat het onderwerp hun interesse gaat krijgen. Samen met veel werkgevers doen wij daar ons uiterste best voor. Wil je weten hoe?

Neem gerust contact op met onze pensioenspecialisten.

Door: Rob van der Wansem

Terug naar Nieuws