Samenwonen is bij uitstek een gelegenheid om uitgebreid naar je financiën te kijken en serieus na te denken over bijvoorbeeld een samenlevingscontract. Dat geldt zeker wanneer er sprake is van een koopwoning: je gaat grote financiële verplichtingen aan, ook ten opzichte van elkaar. Maar ook wanneer jullie kiezen voor een huurhuis of wanneer de één bij de ander intrekt, is het verstandig om goede afspraken te maken over de financiën.
Met een inkomensvoorzieningen overzicht (IVO) van de Westeinder Adviesgroep wordt duidelijk hoe jij of je partner er financieel voor staat in geval van pensioen, overlijden, arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid. Weten waar je aan toe bent, een prettige gedachte.