Het lijkt voor sommigen nog ver weg: met pensioen gaan. Maar toch is het verstandig om hier al vroegtijdig mee aan de slag te gaan. Want ook jij hoopt vast na een leven hard werken te kunnen genieten van een onbezorgd pensioen.
De vraag die hierbij relevant is, is: hoe staat het met mijn pensioen, bouw ik voldoende op voor later? Je vaste lasten lopen tenslotte na pensioendatum gewoon door, terwijl het inkomen vaak daalt na pensionering. En als je niet voldoende opbouwt, welke maatregelen kun je dan treffen om later geen financiële zorgen te hebben.

Pensioenadvies op maat

Onze adviseurs kunnen je huidige persoonlijke financiële situatie in kaart brengen en deze doorrekenen naar de toekomst. We bespreken je wensen en behoeften en signaleren eventuele tekorten. Aan de hand van je wensen adviseren wij een of meerdere oplossingen om aanvullend pensioen op te bouwen. Ook kunnen we je begeleiden bij het daadwerkelijk regelen van een oplossing. Er zijn diverse (combinaties van) oplossingen mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan sparen, beleggen, het afsluiten van een pensioen- of kapitaalverzekering of het aflossen van je hypotheek. Een geruststellende gedachte.

Partner pensioen

Niet leuk om stil bij te staan maar het kan ook zomaar gebeuren dat je je pensioen niet haalt. Wat is er dan voor je partner geregeld? Als je het belangrijk vindt dat je nabestaanden ook na jouw overlijden over voldoende inkomsten beschikken, is het verstandig om nu al je pensioenregeling en die van je partner door te nemen. Met een Inkomens Voorzieningen Overzicht van de Westeinder Adviesgroep krijg je duidelijk inzicht in je financiële situatie voor en na pensionering. Daarna kunnen wij je uiteraard ook helpen met het vinden van een oplossing.