Overlijden hoort bij het leven. Vroeg of laat wordt iedereen hiermee geconfronteerd. Toch weten veel mensen totaal niet waar ze financieel aan toe zijn als hun een partner of een kind plotseling overlijdt.

Je wordt ineens geconfronteerd met zaken waar je wellicht nog nooit bij stil hebt gestaan. Hoewel het onderwerp niet leuk is om bij stil te staan, is het belangrijk om dit toch een keer te doen. Heb je recht op een uitkering, heeft de werkgever van je partner een voorziening getroffen?

Wie brengt mijn financiële situatie in kaart?

Wij kunnen je financiële situatie bij overlijden in kaart brengen. Zodat je weet waar je aan toe bent mocht je met overlijden worden geconfronteerd. Uiteraard kunnen wij je ook helpen bij het vinden van oplossingen. Een gerust gevoel.