Mensen gaan af en toe voor duizenden euro’s het schip in. Veel mensen denken namelijk vaak dat alles is gedekt in de zorgverzekering en zetten daarom ten onrechte hun reisverzekering stop.

"Bij het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering stoppen mensen soms op verkeerde gronden hun reisverzekering, omdat men denkt dat alles is gedekt in de zorgverzekering. Met alle gevolgen van dien", aldus Allianz Global Assistance. Volgens deze reisverzekeraar dekt een basisverzekering slechts de medische kosten op basis van het Nederlandse tarief. "Bij een aanvullende verzekering medische kosten buitenland wordt soms wel 200 procent van het Nederlands tarief vergoed of er geldt een maximering. In sommige vakantielanden is dit bij lange na niet voldoende om alle medische kosten te dekken.

Maar ook een reddingsoperatie met een helikopter, repatriëring in het geval van overlijden of het vervoer van reisgenoten als er iets mocht gebeuren, kunnen duur uitvallen en zijn daardoor niet volledig gedekt op de zorgverzekering. Een reisverzekering vergoedt wel de kostprijs van noodzakelijke medische behandelingen, reddingsoperaties en repatriëring in bovenstaande situaties in het buitenland."

Terug naar Nieuws