Bij steeds meer pensioenregelingen bouw je een kapitaal op waarmee je later een uitkering gaat aankopen. Die uitkering mag je aankopen waar je wilt. Dat heet ‘shoprecht’. Bij zeven op de tien Nederlanders is dat niet bekend.

Geen idee wat shoprecht inhoudt? Dan ben je niet de enige. Uit een peiling in opdracht van pensioenverzekeraar Zwitserleven bleek vorig jaar dat slechts 29 procent van de mensen die pensioen opbouwt, bekend is met het shoprecht. Het shoprecht geldt overigens niet voor iedereen: wanneer je meedoet aan een middelloonregeling of eindloonregeling, dan is het niet van toepassing. Je krijgt dan als je met pensioen gaat niet een pot geld ineens, maar een maandelijkse uitkering.

UPO

Heb je echter een beschikbare premieregeling, dan krijg je op pensioendatum de beschikking over een som geld waar je op dat moment zelf een maandelijkse uitkering voor moet aankopen. (Je kunt op je Uniform Pensioen Overzicht (UPO) eenvoudig nakijken aan wat voor soort regeling je zelf meedoet.) Ook kun je mijnpensioenoverzicht.nl raadplegen.

Offertes opvragen

Doe je mee aan een beschikbare premieregeling dan komt er op de pensioendatum een bedrag vrij. De verzekeraar waar je dat bedrag hebt opgebouwd zal een voorstel doen voor een maandelijkse uitkering. De meeste mensen accepteren dat voorstel, maar dat hoeft dus niet. Je mag gebruik maken van je shoprecht en bij verschillende partijen een offerte opvragen, of je financieel adviseur vragen om dat voor je uit te zoeken. Dat scheelt in sommige gevallen wel 9 procent per maand.

Rekenvoorbeeld

Zwitserleven kwam naar aanleiding van hun onderzoek met het volgende rekenvoorbeeld. Een echtpaar met €125.000 pensioenkapitaal zou bij de eigen verzekeraar een pensioen van €402 per maand ontvangen, terwijl de verzekeraar met de hoogste uitkering op dat moment €431 per maand uitkeerde. Dat zijn drie tientjes die elke maand terugkomen.

Laat ons voor je shoppen, het is waarschijnlijk de moeite waard.

Neem contact op met de pensioendeskundigen van de Westeinder Adviesgroep!

Terug naar Nieuws

Bron: Finfin van Adfiz