De premie gaat in 2019 voor iedereen omhoog. Maar de vraag is nu nog met hoeveel? Uiterlijk 12 november moeten alle zorgverzekeraars hun premies bekend hebben gemaakt. Wat verandert er in het basispakket van de zorgverzekering in 2019?

 • Vanaf 1 januari 2019 wordt de basisverzekering uitgebreid.
 • De hoogte van het eigen risico blijft € 385. 
 • De premie van de basisverzekering stijgt
 • De zorgtoeslag stijgt mee

Om Nederlanders met lagere inkomens tegemoet te komen stijgt de zorgtoeslag ook. Hoeveel deze precies stijgt, is afhankelijk van je persoonlijke situatie. Het is dan ook altijd goed om te controleren of de Belastingdienst jouw toeslag nog op de juiste gegevens baseert.

Uitbreiding basispakket zorgverzekering

Vanaf 1 januari 2019 wordt het basispakket uitgebreid met de volgende vergoedingen:

 • Gecombineerde leefstijl interventie (GLI)
  Vergoeding van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Huisartsen kunnen mensen met een matig gezondheidsrisico door overgewicht doorverwijzen. De GLI richt zich op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl. Er wordt tegelijkertijd gewerkt aan gezonder eten, meer bewegen en aan een blijvende aanpassing van het gedrag op deze terreinen. Een GLI-programma duurt 2 jaar en kent een behandelfase en een onderhoudsfase.
 • Zittend ziekenvervoer
  De vergoeding van zittend ziekenvervoer wordt ruimer. Hierdoor kunnen patiënten gebruik maken van vervoer (niet ambulance) van en naar consulten, onderzoek en controles, als deze samenhangen met de
  behandeling. In 2018 wordt alleen het vervoer vergoed als de patiënt een behandeling moet ondergaan.
 • Oefentherapie bij COPD
  Vanaf 1 januari 2019 wordt oefentherapie bij COPD vergoed vanaf de eerste behandeling. Nu moeten patiënten de eerste 21 behandelingen nog zelf betalen. Wel komt er een maximum op het aantal behandelingen dat vergoed wordt. In het eerste behandeljaar zijn dit er maximaal 70. In de jaren daarna is het aantal behandelingen afhankelijk van de ernst van de COPD.
 • Paracetamol, vitaminen en mineralen uit het basispakket
  Vanaf 1 januari 2019 worden paracetamol, vitaminen en mineralen die ook zonder recept bij de apotheek of drogist te verkrijgen zijn niet langer vergoed uit het basispakket.
 • Vergoedingen altijd controleren bij je zorgverzekeraar

Wil je precies weten hoeveel je vergoed krijgt voor bepaalde zorg? Dat kun je het beste aan uw eigen zorgverzekeraar vragen. Want het maakt veel uit wat voor zorgverzekering je hebt en wat je daarin vergoed krijgt.

Wat moet je weten over je zorgverzekering via de Westeinder Adviesgroep.

Op onze website tref je rond 19 november een link aan, “ditiszorg.nl”. Via deze link kun je zorgverzekeringen vergelijken van een aantal gerenormeerde verzekeraars, waar wij zaken mee doen. Ons advies is: Kies altijd voor een restitutie verzekeraar! Daarmee heb je vrije keuze voor een zorgverlener.

Wijzigingen in je huidige polis kun je zelf via de site van je zorgverzekeraar doorgeven.

Terug naar Nieuws