Privacy regels

Op 25 mei 2018 zijn nieuwe regels op gebied van privacy van kracht geworden. Omdat wij dit onderwerp zeer belangrijk vinden hebben wij deze speciale pagina op onze website geplaatst. Uiteraard houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van privacy. Bij financieel advies hebben wij altijd privacy gevoelige informatie nodig. Dit is altijd al zo geweest. Wij zijn daar altijd uiterst zorgvuldig mee omgegaan en blijven dit ook doen. Daar is geen privacy wet voor nodig, daar kun je gewoon op vertrouwen!

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.