Kennistoets AOV

Wilt u een offerte zonder advies (execution only)? De Wet op het financieel toezicht (Wft) verplicht ons dan om u een kennistoets aov in te laten vullen. Daarnaast is er de verklaring execution only, waarin wordt uitgelegd wat dit begrip precies inhoudt. Deze verklaring dient u te ondertekenen en retour te zenden. Pas daarna mogen wij u een offerte uitbrengen. De verklaring executiona only vindt u op onze site onder downloads.
1 Heeft u eerdere ervaring met het afsluiten van een AOV?

Deze vraag svp beantwoorden
2 Heeft u beroepsmatig te maken (gehad) met Arbeidsongeschiktheid?

Deze vraag svp beantwoorden
3 heeft u bij uw beslissingen voor uw productkeuze ondersteuning gehad?


Deze vraag svp beantwoorden
4 Heeft u de productinformatie en de polisvoorwaarden gelezen en begrijpt u deze?


Deze vraag svp beantwoorden
5 Bent u zeker van de uitgangspunten (bijvoorbeeld het inkomen en de dekking die u nodig heeft van de door u gewenste verzekering?Deze vraag svp beantwoorden
6 Als u arbeidsongeschikt raakt, daalt waarschijnlijk uw inkomen. Heeft u eigen middelen om een eigen risico periode te overbruggen?


Deze vraag svp beantwoorden
7 Wat heeft u meegewogen bij het kiezen van het verzekerd bedrag?


Deze vraag svp beantwoorden
8 Kunt u aangeven wat het verschil is tussen een sommen- en schadeverzekering?


Deze vraag svp invullen
9 Hoe heeft u de looptijd van uw verzekering gekozen?


Deze vraag svp invullen
10 Welke stelling(en) is/zijn juist? A. Een AOV kunt u altijd tussentijds opzeggen. B. Een AOV keert altijd het verzekerde bedrag geheel uit.Deze vraag svp invullen
11 Welke stelling is juist?


Deze vraag svp beantwoorden
12 Stelling: U kunt de periode of de hoogte van de uitkering tijdens de looptijd van de verzekering nog wijzigen:

Deze vraag svp beantwoorden
13 Als u het product afsluit zonder advies, moet u zelf rekening houden met uw doelen, uw financiƫle situatie en uw risicobereidheid. Heeft u over al deze dingen nagedacht?

Deze vraag svp beantwoorden
Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Invalid Input