Echtscheiding is een van de meest impactvolle gebeurtenissen in het leven, aldus ervaringsdeskundigen.

Voorop staan uiteraard de emoties, direct gevolgd door zorgen over hoe nu verder. Wat gaat de toekomst brengen? Onzekerheid die de nodige spanning met zich meebrengt.

Elk einde betekent ook een nieuw begin. Om een nieuwe start te kunnen maken moet je goede afspraken maken. Onder andere over verantwoordelijkheden en de te verdelen bezittingen waaronder het gezamenlijke vermogen en inkomen.

Daar komt veel bij kijken en dat in een fase dat je leven toch al op zijn kop staat. De belangen zijn groot: afspraken gelden voor lange tijd en daar op terugkomen blijkt erg lastig, zo leert ons de praktijk.

Uit onderzoek (Aegon april 2019) blijkt dat 42% van de gescheiden mensen achteraf zaken anders had willen regelen. Ondanks dit hoge percentage blijkt zo'n zelfde percentage van de scheidende paren geen enkele professionele hulp van buitenaf in te schakelen.

Juist omdat het een moeilijke materie is, die zich bovendien uitstrekt over tal van fiscale en juridische onderwerpen, is het raadzaam een specialist in te schakelen. Een onafhankelijke financiële expert die naast fiscale aangelegenheden tevens toeziet op een juridisch correcte verdeling en goede vastlegging.
Dit zodanig dat de partijen zich snel en met een gerust hart weer kunnen richten op een nieuwe start, in de wetenschap dat zaken goed zijn afgesloten.

De Register Financieel EchtscheidingsAdviseur (RFEA) van Geijsel Hypotheken komt in actie nadat beide partijen besloten hebben uit elkaar te gaan en biedt ondersteuning, houdt overzicht en voert de regie.